Talent Management Ostrava 2018

Dvoudenní konference se konala 8. - 9. 3 2018 v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice.Všeobecné informace

Dvoudenní konference se konala v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice ve dnech 8. - 9. 3 2018. Byla zaměřena na sdílení dobré praxe z realizace projektů a dotačních programů v oblasti vzdělávání nadaných dětí a talent managementu, a to formou přednášek, prezentací a diskuzí. Součástí konference také byly workshopy zaměřené na pohyb a badatelskou činnost. Jako účastníci byli osloveni jednak ředitelé a pedagogové MŠ a ZŠ a dále odborníci v oblasti vzdělávání z významných institucí nejen z České republiky, ale také z našich partnerských měst v zahraničí. Cílem konference byla jednak výměna zkušeností v oblasti vzdělávání nadaných dětí, ale také motivace škol a školek působících na území SMO zapojit se do dotačního programu Vzdělávání a talent management na území SMO. FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU SMO, evidenční číslo smlouvy: 2795/2017/ŠaS.


Brožura s anotacemi k prezentacím


Prezentace z konference ke stažení zde


Program konference Talent management Ostrava 2018

Program (in English here)


8.3.2018 První konferenční den

8.00

Registrace (prezence účastníků)

9.00

Zahájení
Zdravice významných hostů
Primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA; náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek; zástupkyně Společnosti pro talent a nadání (dříve ECHA) PhDr. Eva Vondráková a zahraniční hosté

9.15

Podpora uměleckých talentů
Vlastimil Harapes, choreograf, herec a režisér
Dr. Nao Higano, japonská profesorka hudby a zpěvu

9.30

Nadané děti, škola a budoucnost
Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel Světa vzdělání, místopředseda Mensa ČR

10.00

Úspěch – neúspěch; inteligence podmínka nutná, nikoli postačující
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA; neuropatolog, spisovatel a publicista

11.00

Talentované děti v prostředí společného vzdělávání
Mgr. Václav Klaus ml., poslanec Parlamentu ČR a předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

11.30

Škola pro každého – škola na každý den
PaedDr. Viera Grohová, ředitelka ZŠ Letná, Poprad

12.00

Oběd, tisková konference

13.00

Zástupci partnerských měst a zahraniční účastníci

14.00

Prezentace projektů podpořených městem Ostrava v rámci programu Talent management 2018
Příklady dobré praxe, 1. část

15.00

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Krajskámetodička péče o nadané, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

15.30

Matematické projekty
PaedDr. Jiří Rozehnal, Krajský metodik péče o nadané, Ostravská univerzita

16.00

Zakončení pracovní části prvního konferenčního dne

18.00

Společenský večer s překvapením

21.00

Závěr

9.3.2018

Druhý konferenční den

9.00

Nadaný žák z pohledu speciální pedagogiky
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

9.30

Podpora talentu a nadání statutárním městem Ostrava
Ing. Marta Szücsová, MBA

9.45

Stipendia statutárního města Ostrava
Bc. Miroslava Slovenčíková, stipendisté

10.15

Prezentace projektů podpořených městem Ostrava v rámci programu Talent management 2018
Příklady dobré praxe, 2. část

11.20

School friendly
Mgr. Radka Šušková, vedoucí Sekce vzdělávání SRMSK

11.30

Odborníci na školství ze statutárních měst ČR

12.00

Oběd, předání dárků, rozloučení

Změna programu vyhrazena.


Tiskové zprávy


Psali o nás

Sociální sítě